Jagen in Nederland

Als afstammelingen van de jagers en verzamelaars zit het jagen nog in ons bloed. We zijn tegenwoordig niet meer op de jacht aangewezen om ons te kunnen voorzien van voedsel, maar het drijft nog steeds wel een verlangen in ons aan om op jacht te gaan. In dit blog leest u meer over jagen in Nederland en de regels rondom de jacht in Nederland.

Hoe word ik jager?

Niet iedereen mag zomaar gaan jagen in Nederland. Voor de jacht dient u in bezit te zijn van een geldige jachtakte en verder is het ook een vereiste om lid te zijn van de Wildbeheereenheid. De Wildbeheereenheid is een lokale jagersvereniging die u ook verder kan helpen met het behalen van een jachtdiploma en wapenvergunning. De jachtakte is verder 1 jaar geldig en dient aangevraagd te worden bij de politie.

Naast het behalen van de jachtakte zijn er een paar algemene regels die gelden voor het jagen in Nederland. Zo is het niet toegestaan om te jagen wanneer u onder de 18 jaar bent en als de vrees kan bestaan voor misbruik van het wapen. Gedraag u als een goed jager en toon respect voor de flora en fauna van Nederland.

Op welke dieren mag ik jagen in Nederland?

In Nederland mag u op verschillende diersoorten jagen. Hieronder vallen de wilde eend, haas, fazant hen, fazantenhaan, houtduif en het konijn. Per wildsoort is er een jachtseizoen ingesteld door de Rijksoverheid waar elke jager zich aan moet houden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht met het jachtseizoen per dier:

WildsoortBegindatumEinddatumTijd
Wilde eend15 augustus31 januariHalf uur voor opgang en half uur na ondergang
Haas15 oktober31 decemberTussen zonsopgang en zonsondergang
Fazantenhen15 oktober31 decemberTussen zonsopgang en zonsondergang
Fazantenhaan15 oktober31 januariTussen zonsopgang en zonsondergang
Houtduif15 oktober31 januariTussen zonsopgang en zonsondergang
Konijn15 augustus31 januariTussen zonsopgang en zonsondergang

Jagen buiten het jachtseizoen

In welke gevallen mag u ook jagen buiten het jachtseizoen? Het kan zomaar eens gebeuren dat jagers worden ingeschakeld om de populatie van grote hoefdieren te controleren. Deze dieren kunnen voor overlast of schade zorgen, en jagers worden hier door een Faunabeheereenheid ingeschakeld om de populatie van de grote hoefdieren te reduceren. Dit gaat niet zomaar, hiervoor heeft u een ontheffing of vrijstelling op grond van de Wet natuurbescherming nodig.

Voorbereiden voor de jacht

Heeft dit artikel uw interesse voor de jacht gewekt? Zorg dan dat u snel de benodigde vergunningen in huis haalt en koop uw jachtuitrusting gemakkelijk online bij Looqa!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *