Ontheffingen en provinciale vrijstellingen

Op een aantal dieren mag binnen de aangegeven jachtperiode in heel Nederland vrij worden gejaagd, bijvoorbeeld de houtduif, haas, fazant of wilde eend. Toch zijn er ook een aantal dieren waar het grootste deel van de tijd niet op gejaagd mag worden, maar waar in sommige provincies en in bepaalde periodes vrijstellingen voor ontleend worden. Deze ontheffingen vinden vaak plaats omdat de diersoort in kwestie veel schade aanricht aan bijvoorbeeld gewassen of natuurgebieden. Maar om welke dieren gaat dit nou precies? En wanneer mag u wel op deze dieren jagen? Dat gaan we bespreken in dit artikel!

Ganzen

Op een aantal ganzensoorten mag binnen bepaalde richtlijnen gejaagd worden in Nederland, het gaat hier met name om de grauwe gans, de kolgans en de brandgans. Ganzen richten vaak veel schade aan aan landbouwgrond en natuurgebieden, omdat ze altijd op zoek zijn naar voedsel. Dit heeft er toe geleid dat er een groot deel van het jaar een vrijstelling staat op het jagen van ganzen, mits dit zo netjes mogelijk wordt gedaan. Dit betekent onder andere dat er in een groot deel van de jachtperiode geen lokmiddelen gebruikt mogen worden. De vrijstelling op het jagen van ganzen geldt bijna het hele jaar, behalve in de broedperiode die plaatsvindt van maart tot ongeveer eind juni. In een aantal provincies geldt de vrijstelling ook niet in de winterperiode.

 

Wilde zwijnen

Wilde zwijnen komen vooral voor in twee aangewezen leefgebieden; de Veluwe en de Meinweg. Ook komen ze tegenwoordig regelmatig voor in andere delen van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Wilde zwijnen komen voor in grote groepen en kunnen veel schade aanrichten aan gewassen en een gevaar vormen op de weg. Om deze reden staat er een vrijstelling op het jagen van wilde zwijnen binnen de periode 1 juli tot 28 februari in het grootste deel van Nederland en vrijwel het hele jaar op de gebieden van de Veluwe en de Meinweg. Het is belangrijk dat er goed rekening wordt gehad met het afschotcijfer van het betreffende jaar, dat gebaseerd wordt op het voedselaanbod van dat jaar. 

 

Hertachtigen

In Nederland komen verschillende soorten hertachtigen voor en voor de meest voorkomende soorten geldt ook dat er een ontheffing nodig is om te jagen in bepaalde periodes. Het gaat hier voornamelijk om reeën, damherten en edelherten. De ree is de kleinste hertensoort en hiervoor gelden iets strengere regels dan voor de andere herten. Op reebokken, de mannetjes, mag voornamelijk in de zomer worden gejaagd (van mei tot september) en op de reegeiten, de vrouwtjes, wordt in de winter gejaagd (januari tot maart). Tevens kunnen deze perioden ook per provincie verschillen, dus houd hier altijd goed rekening mee. Voor de damherten en edelherten geldt de ontheffing voor beiden van 1 augustus tot en met 15 februari. 

 

Wij bieden een breed assortiment aan alle soorten jachtkleding, waaronder camouflagekleding en warmtekleding, waarmee u in elk seizoen kunt jagen. Houd rekening met onze tips en neem zeker even een kijkje op onze website om op zoek te gaan naar de beste items voor uw volgende jacht.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *